Đối tác marketing
VTV Youtube Bao Nguoi chan nuoi TH Ben Tre
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí poultryworld.net do McDougal biên soạn (11/2020) với tựa đề “Nationwide ai prevention zone declared for UK” viết về Giám đốc Thú y ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí poultryworld.net do Marshall biên soạn (11/2020) với tựa đề “First line of defence for bird health” viết về các đợt bùng phát gần ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do McIntosh biên soạn (11/2020) với tựa đề “Probiotics for tougher plants” viết về các nhà nghiên cứu Canada kết ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí en.engormix.com do Soriano biên soạn (18/11/2020) với tựa đề “Traditional and innovative strategies for feed preservation in south east asia” ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch rất ngắn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn (11/2020) với tựa đề “How to get egg shell colour right?” viết về màu sắc ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí en.engormix.com do Soriano biên soạn (10/2020) với tựa đề “Mycotoxins: prevalence on 2020 in south east asia, signs and lesions, prevention” ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí en.engormix.com do Dvorska biên soạn (10/2020) với tựa đề “Protecting animals from ingested mycotoxins” viết về việc chúng ta cần ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch ngắn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn (11/2020) với tựa đề “How to ensure yolk colour?” viết về màu lòng đỏ lý ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí en.engormix.com do Contreras biên soạn (10/2020) với tựa đề “Main causes of changes in liver coloration in poultry” viết về tại nhiều ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Bodin biên soạn (10/2020) với tựa đề “Bacillus subtilis’ effect on ammonia emissions in broilers” viết về nghiên ...
Giới thiệu Bài lược dịch rất tóm tắt trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn (11/2020) với tựa đề “How to interpret bird and egg signals?” viết về chu kỳ đẻ ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch rất ngắn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biên soạn (10/2020) với tựa đề “How to prevent heat stress?” Hy vọng nội dung này sẽ ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí feedstrategy.com do Linden biên soạn (5/11/2020) với tựa đề “ASF hits romanian farm, spreads in german wild boar” viết về bệnh dịch ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí poultryinternational-digital.com do Carlton biên soạn (11/2020) với tựa đề “14 biosecurity steps for parent stock and broiler flocks” viết ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Hein trích dẫn và biên soạn (10/2020) với tựa đề “Sustainability through precision swine feeding” viết về ngành ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch ngắn gọn trong tạp chí en.engormix.com do Maini biên soạn (2020) với tựa đề “Role of phytogenic feed additives in nutritional enrichment of eggs/designer ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí feedstrategy.com do Linden biên soạn (29/10/2020) với tựa đề “Global initiative launched to tackle ASF” viết về trước tình hình ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch ngắn gọn trong tạp chí poultryworld.net do Brockotter biến soạn (10/2020) với tựa đề “How to identify and act upon egg abnormalities?” viết về ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Es-Sahota biên soạn (10/2020) với tựa đề “Preventing excessive feather pecking behaviour” viết về việc cắt mỏ ...
Giới thiệu Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Keane biên soạn (10/2020) với tựa đề “Remembering farmers’ needs in the sustainability solution” viết về ngành ...
t g
0775 009 169
m