Albenvet 600-Trị nội ký sinh trùng như giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi, sán dây và sán lá gan ở bê, nghé, cừu và dê.
Trị nội ký sinh trùng như giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi, sán dây và sán lá gan ở bê, nghé, cừu và dê.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Albendazole.................600 mg

CÔNG DỤNG:

Trị nội ký sinh trùng như giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi, sán dây và sán lá gan ở bê, nghé, cừu và dê.

CÁCH DÙNG:

Dùng cho uống.

Bê, nghé, trâu, bò: 1 viên/120 kg thể trọng.

+ Sán lá gan trâu, bò: 1 viên/70 kg thể trọng.

Dê, cừu: 1 viên/70 kg thể trọng.

+ Sán lá gan dê, cừu: 1 viên/60 kg thể trọng.

Gà, vịt: 1 viên/30-60 kg thể trọng.

Thời gian ngưng sử dụng:

+ Thịt : 12 ngày; + Sữa : 4 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho gia súc trong 45 ngày đầu mang thai.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, dưới 30OC. Tránh ánh sáng.

 

  

t g
0775 009 169
m