Aqua Bacillus - Men vi sinh dạng viên phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao tôm, giảm nhớt bạt
Aqua Bacillus - Men vi sinh dạng viên phân hủy chất thải, làm sạch đáy ao tôm, giảm nhớt bạt

 

 THÀNH PHẦN:
Trong 1 kg sản phẩm có chứa:
Bacillus spp (min).......................1010 CFU
(Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium , Bacillus pumilus )
Chất mang (Calcium carbonate) vđ...1 kg


NGUYÊN LIỆU:
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Calcium carbonate.


CÔNG DỤNG:
Cải thiện chất lượng nước ao nuôi và màu nước, tạo sự cân bằng cho tảo và hệ vi sinh vật có lợi trong ao.
Phân huỷ các chất thải trong ao nuôi như thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ khác. (giảm NO2, NH3, giảm nhớt bạt)
Ổn định màu nước, ổn định pH.
Giảm stress cho tôm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Cung cấp men vi sinh cải thiện môi trường ao nuôi:
Ao bạt:
- Trước khi thả tôm 2-3 ngày (gây màu nước và tạo nguồn vi khuẩn có lợi): 1 kg/2.500- 3.000 m2 nền đáy.
- Tôm dưới 45 ngày tuổi: 1 kg/2.000 m2, 5-7 ngày sử dụng 1 lần.
- Tôm trên 45 ngày tuổi: 1 kg/1.500 m2, 1 tuần sử dụng 2 lần.
Ao đất:
Trước khi thả giống 2-3 ngày:1 kg/2.500-3000 m2 nền đáy.
- Tôm từ lúc thả đến thu hoạch: 1 kg/ 4.000 m2, 5-7 ngày sử dụng 1 lần.
- Khi ao tôm bị ô nhiễm, pH biến động: 1 kg/ 2.500-3.000 m2.


Chú ý: - Nên mở quạt oxy khi sử dụng.
- Không nên sử dụng đồng thời với hoá chất sát trùng.
- Sử dụng tốt nhất vào 8-9 giờ sáng để giúp tăng sinh khối nhanh nhất.
- Mỗi viên tương đương 2 g.

BẢO QUẢN:
Nơi khô thoáng, dưới 300C. Tránh ánh sáng và ẩm.

  

t g
0775 009 169
m