VIME- BACILLUS Phân hủy thức ăn dư thừa trong môi trường nước
VIME- BACILLUS Phân hủy thức ăn dư thừa trong môi trường nước Phân hủy xác thực vật, động vật, thức ăn thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

CÔNG THỨC:

Trong 1kg có  chứa:

 Bacillus subtilis  (min) 109 CFU

 Bacillus licheniformis (min) 109 CFU

 Bacillus megaterium (min) 109 CFU

 Bacillus polymyxa (min) 108 CFU

Tá dược (lactose) vừa đủ 1kg

NGUYÊN LIỆU CHÍNH: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa

CÔNG DỤNG: Phân hủy xác thực vật, động vật, thức ăn thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

CÁCH DÙNG:

Trộn 1kg với 5-10 lít nước sục khí khoảng 2 giờ rồi tạt đều xuống ao nuôi.

+ Ao nuôi bình thường: 1kg/2.000m3 nước, 7 ngày sử dụng 1 lần.

+ Ao nuôi nhiễm bẩn hoặc môi trường nuôi biến động (nhiệt độ quá cao hay quá thấp):  1-2kg/1.000m3 sử dụng liên tục 3-5 ngày.

Chú ý: Không sử dụng đồng thời với hóa chất sát trùng nước.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, mát. Tránh nóng, ẩm.

 

t g
0775 009 169
m